Arnolda Bekkerud

Olaug Grenaker

Astrid Nilsen

Sara Huserbråten

Ingrid Øvren

Ella Løken


Annas forfedre

Sigvarts forfedre


Fra alle sider kan du klikke på flyfoto ovenfor (eller teksten "nordhagen.info" øverst) for å vise forsiden.

Nordhagen.info
om Sigvart og Anna Nordhagens etterkommere


SIGVART OLSEN NORDHAGEN, f. 13.09.1887, d. 14.10.1954
ANNA NORDHAGEN, f. Nordberg, f. 26.12.1893, d. 21.08.1966

Sigvart og Anna Nordhagen giftet seg i Nes kirke den 21.11.1920 og fikk 6 døtre. Dette er en oversikt over deres direkte etterkommere.

Nordhagen (også kalt Aas Østre) er et lite småbruk i Skogbygda, Nes i Akershus. Det ble solgt ut av slekta høsten 2018. På bildet er familien samlet foran våningshuset. Bak f.v.: Olaug, Astrid, Sara og Arnolda. Foran f.v.: Ella, Sigvart, Anna og Ingrid.

Sigvart var skogsarbeider. Han ble intervjuet av Try-ta (Trygve Tangerud) i Glåmdalen sommeren 1954. Sigvart bygde de husene på Nordhagen som sees på flyfotoet fra ca 1966, også låven som ble revet og brent i 1971. Han var flink til å bygge, men brukte egne og "uortodokse" metoder. Han brukte uvanlig mye spiker, alt satt sammen. Når det gjaldt vedskålen, som han også bygde, var det han som fant på å bygge lemmen som gikk langs hele siden (den ene langveggen) for å gjøre det lettere å få inn veden. Den kunne bare lempes rett inn, uten å gå inn døra. Han hadde også en plan som gikk ut på en forbindelse mellom huset, skålen og låven slik at man ikke behøvde å være nær bakken. Det er mulig at den ikke var helt alvorlig ment, og det hele ble heller ikke noe av. (Kilde: Arthur Skårerhøgda, januar 1980). I dag er vår barndoms låve, skåle og stabbur borte, men noen minnestubber og Leifs 3 kattehistorier kan du lese.

Sigvart og Anna ble gift i november 1920, mens eldstedatteren ble født i august samme år. De var forholdsvis "gamle" da de inngikk ekteskapet (Sigvart 33 og Anna 27). Dette gir grobunn for spekulasjoner. Ifølge yngstedatteren Ella var forholdet mellom foreldrene slutt i en periode, men de fant tilbake til hverandre og giftet seg. Oppe i Sjøli var de litt skeptiske da Anna hadde funnet seg en kar fra Nordhagen, for broren Hans var kjent for å ty til flasken. Men Anna valgte "han som åt - ikke han som drakk". Det gir jo føringer for nålevende etterkommere og generasjoner etter oss! Det sies at naboene stadig prøvde å få Sigvart full og at de klarte det én gang. Da han kom hjem, ville han ha minstejenta Ella på fanget, men hun ble redd og gjemte seg i skjørtene på mor. Dette ble en skjellsettende opplevelse og han drakk seg aldri full mer. Datteren Astrid poengterte i voksen alder at blant de seks søstrene var det tre som røkte og tre som drakk, men det var de samme tre (Astrid, Sara og Ingrid)... Et morsomt poeng er det også at ingen av søstrene Nordhagen flyttet ut av Nes-bygda (selv om det var hårfint for Saras del, som bosatte seg inntil Blakergrensa), og at den eldste og yngste forble bosatt på Nordhagatoppen.

Fordi Sigvart og Anna bare fikk døtre, og de giftet seg til andre slektsnavn, var det overhengende fare for at navnet Nordhagen skulle dø ut i slekta. Av denne grunn endret redaktøren slektsnavn til Nordhagen rett før jeg selv fikk barn, slik at navnet kunne føres videre til nye slektsledd. I ettertid er imidlertid navneloven endret, slik at barn ikke lenger behøver å ta ett av foreldrenes slektsnavn. Astrids datter og barnebarn har tatt Nordhagen som mellomnavn.

Takk til Erik, Einar og Leif (RIP) for deres slektsgranskning, og til alle de som kommer med nødvendige oppdateringer (ingen nevnt og ingen glemt). God fornøyelse!

Kontakt:

Odd L Nordhagen (red.)

(+47) 48137960
Jeg er interessert i fakta og historier om eller bilder av oss, og slår gjerne av en prat...

Last ned Nordhagen.info
pdf-fil uten bildegalleriene (11,6 MB)