Kontakt:

Odd L Nordhagen (red.)

tlf/sms: (+47) 48137960

Jeg er interessert i fakta og historier om eller bilder av oss, og slår gjerne av en prat...

Far: OLE HANSEN NORDLI f. 28.07.1858 (fødested: Aaseje), d. ca 11.05.1938 (kilde Ella Løken). Fikk skjøtet Nordhagen fra sin eldre bror Sigvart i 1905. Sigvart tok over Nordli. Ole giftet seg med Anna Gunnersdatter den 26.september 1880, etter at Hans, den førstefødte, kom til verden.
Faddere: Olea Olsdatter Barhaug, Ellen Andrea Hansdatter Skarningdalen, Christian Olsen Barhaug, Gulbrand Olsen ibd, Peder Larsen ibd. (Kilde: Kirkebok for Nes 1846-1858, side 79 nr. 119) Konfirmert 12.oktober 1873 (det står 13/10 på 1.side).

Mor: ANNA GUNDERSDATTER, f. 07.02.1850, fra Brandval/Grue i Solør, vaksinert mot kopper 5/8-1853, konfirmert i Grue kirke 1864, forpakterkone i folketellingen 1900 (Trodde på nissen, ifølge Arthur Skårerhøgda i januar 1980, men det var nok etter at hun begynte å bli dement iflg Ella Løken).

På bildet står Sigvart omgitt av sine foreldre Anna (i midten) og Ole (helt til høyre).

Søsken:
 • Hans, f. 11.07.1880, d. 08.06.1956
 • Olaug (kalt Olga), f. 21.12.1884 (døpt i 1885), emigrerte til Amerika enten 1.mai eller 9.september 1911. Det fremgår to ulike datoer i scannet ministralbok fra Nes og folketelling fra digitalarkivet. Bodde ikke med foreldre/søsken ved folketellingen i 1900 - var kanskje tjenestejente på Dystland, gnr125/9.
 • Karen, f.13.09.1887 (Sigvarts tvillingsøster), gift med Wilhelm Segelke Mikaelsen f. 11.10.1887.

Morfar: GUNDER NIELSEN, f. 1817 i Brandval prestegjeld.
Mormor: ANNE PEDERSDATTER, f. 1808 i Grue.
De øvrige som bodde på Næss Nesqvern under folketellingen i 1865 var sønnene Niels Gundersen (f. 1839) og Erik Gundersen (f. 1842). Anna Gundersdatter (evt Gunnersdatter) var ikke nevnt der, og er ikke funnet i Norge under denne folketellingen.

Farfar: HANS KRISTOFFERSEN NORDLI (AAS), f. 08.06.1817, døpt 19.06.1817, konfirmert 30/9-1832 av prost Finckenhagen, d. 11.11.1879.
Kjøpte Nordli i 1873 og ble selveier. Var skredder.
Forældrenes navn, stand, haandtering og boepæl: Kristoffer Olsen Aas (Xtopher Olsi Aaseje) og Eli Hansdatter.
Faddere: Tore landi Aas, Marianders i ib, anden Olsi ib, Ole Gudmundr ib, Ole Olsi Togstad. (Kilde: Kirkebok 1815 - 1836, side 556, nr. 22 og Kirkebok 1875 - 1882, side 495 nr. 21)

Farmor: OLIA OLSDATTER f. 08.06.1819, d. 24.06.1899. Hun var fra Odalen.
Giftermål 28.11.1841 (Hans Kristoffersen Aas, 24 år og pige Olea Olsdatter, 22 år). Brudgommens far: Kristoffer Olsen. Brudens far: Ole Svenningsen (odøling). Ingen har vært gift før. (Kilde: Kirkebok 1833 - 1845, side 200 nr. 33)

Farfars og farmors barn:
 • Ellen Andrea f. 06.05.1841 d. 22.11.1929, gift med Johan Kristian Larsen Skaarerfladen, (gravlagt ved Ingeborgrud).
 • Karen Oline f. 21.06.1844 d. 03.03.1876.
 • Carl Otto f. 13.01.1847, skredder, gift med Henrikke Jakobsdatter, overtok Åshaug 128/30.
 • Sigvart f. 01.07.1851 d. 26.04.1932 (gravlagt ved Ingeborgrud), gift med Indiane f. Dystlandshaugen (04.03.1852-23.04.1932). Nordli ble overskjøtet i 1886 (se skjøte av 1905, pkt 28), selv om Hans Kristoffersens enke ifølge bygdeboka skjøtet Nordli til Sigvart i 1866, men hun ble ikke enke før i 1879. Sigvart kjøpte senere bruksnr 14 og i 1905 skjøtet han bruksnr 19 (Nordhagen) til sin yngre bror Ole.
 • Indiane Henrikka f. 16.05.1854.
 • OLE, Sigvarts far, se ovenfor.
 • Gustav f. 03.07.1861.

Farmors far: OLE SVENNINGSEN (f. 1790, nr 4 av 5 søsken), sønn av SVENNING NILSEN (f. 1755) og GUNNILD GULBRANDSDTR. (f. 1754), fra Sigernæs ved Winger (Kongsvinger).
Farmors mor: ANNE JOHANNESDTR. (f. 1785), datter av JOHANNES ANDERSEN (f. 1729) og KRISTIE OLSDATTER (f. 1745), fra Høybye på Ringsaker.
Ole og Anne giftet seg den 2.5.1816 i Vinger kirke. De bodde ved Odals Verk da datteren Olia ble døpt i Strøm kirke.

Farfars far: KRISTOFFER (Christopher) OLSEN AAS f. 1772 konfirmert 1790 d. 1843.
Tok over som husmann etter faren. Giftet seg med Ellen Hansdatter Aas den 29.11.1805. Foreldre: Ole Andersen og Mari Wilhelmsdatter. Faddere: (Anders og) Marta Togstad, Ole og Aase Aas. (Kilde: Kirkebok for Nes 1734 - 1781, side 219 nr. 48).
Confirmerede Dom. XXII p. Trinit Ao 1790: Christopher Olsen Aas 17 år (Kilde: Kirkebok for Nes 1782 - 1816, side 133 nr. 17 av 25)

Farfars mor: ELLEN HANSDATTER AAS (navnet også funnet skrevet som Elen og Eli).

Deres barn:
 • Anne Maria f. 1807, døpt 22.10.1807 (faddere: Ole Gulbrandsen Togstad, Dorthe Olsdatter ib., Tore Olsen ib., John Nicolaisen, Kirsti ? ib., Kilde: Kirkebok for Nes 1782 - 1816, side 171), gift med Ole Nilsen Dystland.
 • Olea f. 1812, døpt 11.10.1812 (faddere: Tore Larsdatter Aas, Maria ib., Tore Gulbrandsen ib., Ole Olsen Togstad, John Nicolaisen, Kilde: Kirkebok for Nes 1782 - 1816, side 183).
 • HANS, Sigvarts farfar, se ovenfor.

Farfars farfar: OLE ANDERSEN f. 1737 d. 1819.
Farfars farmor: MARIA VILHELMSDATTER (Maria Aas...?) f. 1745 d. 1790 (begravet 45 år gammel ved Nes 14.02.1790, Kilde: Kirkebok for Nes 1782 - 1816, side 99/100 - 1790, nr. 25 på siden).
Kom til plassen Nordli under Ås som husmann i 1760-åra. Da Maria døde ble det holdt skifte, og besetningen var da på 1 hest, 2 kuer, 3 sauer og 5 geiter. Husene besto av en sekslaftet stuebygning, en sekslaftet løe og et stabbur. Disse husene hadde Ole Andersen bygd selv, men fått tømmer i gardens skog. Utenom disse husene fantes fjøs og stall.
Ole Andersen giftet seg igjen med Gudbiør (Gudbjørg?) Andersdatter Togstadholen (1754 - 1820). I 1804 kunne Ole så 2 tønner havre og 1/2 skjeppe bygg. Plassen fødde da 1 hest, 3 kuer, 3 sauer og 1 gris.

Deres barn:
 • Arne f. 1764, døpt 1764 (faddere: Anna og Gulbrand Togstad, Ole ?, Anders ?, kilde: Kirkebok for Nes 1734 - 1781, folio 194 b, nr. 47), tjenestegjorde ved artilleriet i Rendsborg.
 • Inger f. 1769, døpt St.Hansdagen 1769 (faddere: Anders og Gulbrand Togstad, Ole Skarning, Marta Togstad, Aase Aas, kilde: Kirkebok for Nes 1734 - 1781, folio 211 b, nr. 83).
 • KRISTOFFER, Sigvarts oldefar, se ovenfor.
 • Gulbrand f. 1780 (faddere: Kari og Amund og Anders Togstad, Ole Aas, kilde: Kirkebok for Nes 1734 - 1781, side 249 nr. 23).

Dessuten fikk Ole Andersen en sønn med Gudbiør Andersdatter Togstadholen (Anders f. 1791 d. 1866, gift med Kari Olsdatter Opsalsetra, kom til Marirud under Opsal). Datteren Inger var ugift, og hennes "uekte" datter Mari (f.1793) bodde hos bestefaren. Maris far kan ha hett Anders (se nedenfor), men også stemoren het Andersdatter.

Skifte 1790 (Kilde: Hovedoppgave i historie 1973 ang. husmannsvesenet i Nes rundt 1800 av Eva Sirevåg): Side 134: År - 1790, Kilde - Protokoll nr.12, folio 752 b, Plassnavn - Nordli, Matrikkelgard - 124 Ås, Husmann eller kone - Kone, Formuesforfatning: aktiva 52 riksdaler 21 skilling, passiva 23 riksdaler 2 ort 15 skilling, rest 28 riksdaler 2 ort 6 skilling, Spesielle opplysninger - Husene, dvs. 3/4, tilhørte boet. Plassens størrelse og husmannens kår der 1804 - Bra plass, gode kår. Sønn husmann her. Side 10: Hus: 1 stuebygning, 1 lade, 1 stolpebod, 1 fjøs, 1 stall.

Folketelling 1801, side 824 B, bind 8: Matrikkel nr. 83 - Aas. 6.familie: Ole Andersen - mann - 64 år. Gudbjørg (Gudbiør?) Andersdatter - hans kone - 47 år. Anders Olsen - deres sønn - 9 år. Mari Andersdatter - ? (utydelig) - 6 år.