Innhold  

SAKTE, SIKKERT
av Odd N. LøkenISBN: 978-82-997327-2-7
versjon 5 — april 2024
© e-forlaget 2009-2024
(1.utgave: Kulturinstitusjonen Piivv, Piivv Lyrics PL03, 1984)
Sakte, sikkert er også tittel på et dikt i Homo Sapiens

Illustrasjoner av Askild Hagen
Visshet, Oss og Blått er illustrert av BeautyArt™.
Foto av Jens Eldøy, digitalt manipulert av BeautyArt™.

PIIVV stod for «Publikasjoner i interessante vennlige vendinger» og ga ut poesihefter og kassetter med norsk musikk i 1980-årene. Primus motor var Askild Hagen, senere frontfigur for De Gyngende Seismologer og humoristisk tekstforfatter i NRK (bl.a. for Hallo i uken og Nytt på nytt), en av Litt Anonyme Forfattere og rapper i Hedemarkens Sønner m.m.


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarframstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med rettighetshaver. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Odd N. Løken: Sakte, sikkert
© e-forlaget 2009-2024