Innhold  

HOMO SAPIENS
av Odd LøkenISBN: 978-82-997327-3-4
versjon 4 — april 2024
© e-forlaget 2009-2024
(1.utgave: Kulturforlaget BRAK, april 1980)

Illustrasjoner av Anne Mari Engelsrud
Siste vink er illustrert av Jon Werner Larsen, Hardkokt mareritt og Epilog av forfatteren selv.
Illustrasjonen til Giljotinen er «lånt» av Trond Viggo Torgersen. Foto digitalisert av BeautyArt™.


Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarframstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med rettighetshaver. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Odd Løken: Homo Sapiens
© e-forlaget 2009-2024