FINN ORDET - versjonshistorikk


 • Versjon 3.4.1 ble utgitt 3.juli 2019 (2,71 MB)
  • Menyer åpnes når mus peker på menynavnet
  • Hjelp-menyen lik øvrige menyer, og visningsvalg for emblem flyttet hit
  • Linker til internett åpnes i brukerens nettleser i stedet for internt
  • Forstørret dialog for endringer av dialoger i spillet
  • Ny hjelpefil og mange andre, små forbedringer

 • Versjon 3.3.9 ble utgitt 17.juni 2018
  • Rettet en feil ved valg av annen database
  • Alle valgbokser vises i gjeldende Windows-tema (3.3.8, den 1.mai 2018)
  • Justert plassering av viste bildedeler ved feil (3.3.8)
  • Oppdatert dialogredigeringen (3.3.7, den 28.mars 2018)
  • Bedre visning av Avslutt-knapp over statusfeltet nede til venstre (3.3.7)
  • Oppdatert hjelpeside (3.3.6, den 10.februar 2018)
  • Økt antall tegn i hint/spørsmål fra 40 til 60, og rettet en feil i ordfilen "Norsk til Engelsk (A)"(3.3.6, den 13.desember 2017)
  • Rettet en feil i statusfeltet ved åpning av spillermeny fra spillerfeltet (3.3.5, den 5.august 2017)
  • Oppdatert logo (3.3.4, den 30.april 2017)
  • Mulighet til straks å velge hva Spiller1 skal hete (3.3.4)
  • Forenklet passordbeskyttelsen (3.3.3, den 8.april 2017)
  • Opprettelse av ny ordsamling krever et unikt filnavn (eksisterende ordsamling åpnes ikke lenger) (3.3.3)
  • Statusfelt viser Lukk meny for å fortsette... så lenge en meny er åpen (3.3.2, den 8.april 2017)
  • Rettet enda en liten feil med passordbeskyttelsen, og lagt til CTRL+ALT+P (3.3.2)
  • Rettet en feil ved avslutning etter funnet ord (3.3.1, den 7.april 2017)

 • Versjon 3.3.0 ble utgitt 7.april 2017
  • Knappene Status, Spillere og Poeng nederst i skjermbildet vises i gjeldende Windowstema
  • Medfølgende filer pakkes ikke ut før lisensavtale er akseptert
  • Større forhåndsvisning av bilder i Media-menyen
  • Rettet en feil med passordbeskyttelsen
  • Valg om endring av passord skal vises i klartekst, lagres

 • Versjon 3.2.2 ble utgitt 5.april 2017
  • Oppdatert bildeikoner i Mediamenyen, endret tekst til sjekkboks for å endre spiller, og oppdatert hjelpefil
  • Erstattet knappen Passord-Unntak (hint kan uansett ikke slås på/av i versjon 3) med nytt skript og sjekkboks for å tillate å endre spiller selv om passordbeskyttelsen er på (3.2.1, den 1.april)

 • Versjon 3.2.0 ble utgitt 28.mars 2017
  • Ny dialog for å opprette ny ordsamling
  • Alternativ-menyen er organisert mer logisk
  • Fjernet hjelpeikon fra alle menyer (ikke nødvendig når hjelpemenyen er tilgjengelig hele tiden)
  • Andre små tekniske endringer

 • Versjon 3.1.4 ble utgitt 25.mars 2017
  • Rettet en feil etter at bilderekkefølge var endret uten å klikke på knappen Lukk mediameny
  • Menyene kan åpnes uten først å lukke en annen meny (3.1.3, den 21.mars)
  • Finn ordet-logo vises helt til feil bokstav/tall velges (3.1.2, den 19.mars)
  • Rettet en feil med størrelsen på ordsamlingsmenyen når ny ordsamling ble opprettet (3.1.1, den 19.mars)

 • Versjon 3.1.0 ble utgitt 18.mars 2017
  • Ny hjelpemeny
  • Hjelp er også tilgjengelig fra ikon i alle menyer
  • Endret skript for emblemet. Donasjoner gir rett til eksklusivt og personlig emblem i spillet

 • Versjon 3.0.2 ble utgitt 16.mars 2017
  • Lagt til emblem for betalende kunder

 • Versjon 3.0.1 ble utgitt 12.mars 2017
  • Total gjennomgang og nødvendig ombygging av skript
  • Programvinduet er forstørret til 1024x768 pixler, tilpasset dagens skjermoppløsninger
  • Nye menyer
  • Enklere og sikrere redigering av ordsamlingene (databasene) har erstattet manuell redigering, men ordfil-formatet er beholdt
  • Enklere og bedre redigering av rekkefølgen bildebitene vises i
  • Hjelpefil erstattet av hjelpeside på internett
  • Tilgang til spillets kommandosentral for avansert redigering
  • Det er fortsatt mulig å
   • finne løsningsordet ved å velge ett og ett tegn (bokstav eller tall) eller ved å gjette på hele løsningen
   • tildele hint eller spørsmål til løsningsordet
   • finne et nytt løsningsord hvis det valgte er for vanskelig
   • tilpasse teksten i spillets dialoger, slik at spillet kan brukes i en bestemt hensikt eller i en spesiell situasjon
   • beskytte mot uautoriserte endringer i spillet med passord
   • velge bildet som vises hvis feil tegn blir valgt
   • vise eget bilde til hver database eller hvert ord for å illustrere spørsmålet
   • velge hvilke lyder som skal knyttes til hendelsene i spillet
   • velge, opprette, endre, slette og nullstille spillere
 • Lisensavtalen er endret fra shareware til gratis freeware! Registrering og betaling er ikke lenger nødvendig, og salgsbetingelsene er opphevet. Derfor er spillet kun tilgjengelig som nedlastning fra våre hjemmesider, og vår support er begrenset til online hjelpetekst. Følgelig er vår nettbutikk, samt e-postadressene register@e-forlaget.net og support@e-forlaget.net, lagt ned.


  • Versjon 2.5.7 ble utgitt 16.november 2016
   • Oppdatert hjelpemenyens linker til e-forlaget.no

  • Versjon 2.5.6 ble utgitt 14.august 2015
   • Kompatibel med Windows 10

  • Versjon 2.5.5 ble utgitt 20.desember 2014
   • Kosmetiske endringer

  • Versjon 2.5.4 ble utgitt 21.september 2013
   • Svardialog kan lukkes med Enter-tasten

  • Versjon 2.5.3 ble utgitt 13.januar 2013
   • Hjelpefil oppdateres ved hver versjonsoppdatering
   • Fjernet e-postadressen ord@e-forlaget.net
   • Oppdatert hjelpefil

  • Versjon 2.5.2 ble utgitt 10.august 2012
   • Rettet en feil med tom database ved skifte av spiller

  • Versjon 2.5.1 ble utgitt 9.august 2012
   • Nye dialogbokser, som ikke skjuler framvist bilde
   • Varsel hvis feil kolonne valgt i Bilderetning
   • Hjelp direkte fra Velg spiller/Vis poengtavle
   • Kompilert på og kompatibelt med 64-bits Windows7
   • Oppdatert hjelpefil

  • Versjon 2.4.3 ble utgitt 3.april 2012
   • Bedre sjekk om hjelpefil er nyeste versjon
   • Forhåndsvisning av bildefil fjernet (vises i Bilderetning)
   • Oppdatert hjelpefil

  • Versjon 2.4.2 ble utgitt 1.januar 2012
   • Om-dialogen oppdatert

  • Versjon 2.4.1 ble utgitt 7.desember 2011
   • Hjelpefil pakkes bare ut ved oppstart hvis ny versjon installert
    (Hvis hjelpefil overskrives, kopieres backup av tidl. fil)
   • Oppdatert bilderetningsdialogen med overskrift
   • Oppdatert hjelpefil

  • Versjon 2.4.0 ble utgitt 4.desember 2011
   • De seks delene av bildet kan nå vises i ønsket rekkefølge
    (tidl. måtte det velges i en av fire bestemte rekkefølger)
   • Hjelpefil pakkes ut ved hver oppstart
   • Oppdatert hjelpefil

  • Versjon 2.3.0 ble utgitt 3.desember 2011
   • Ny Poengtavle/Velg spiller-dialog
   • Hjelpemenyen er omrokkert til en enklere inndeling
   • Oppdatert hjelpefil

  • Versjon 2.2.5 ble utgitt 27.juli 2011
   • Rettet en feil ved nytt ord når databasen er spilt ferdig

  • Versjon 2.2.4 ble utgitt 9.april 2011
   • Prøveperioden endret til 7 dager

  • Versjon 2.2.3 ble utgitt 8.april 2011
   • Rettet tabulator-rekkefølge for personlige dialogtekster

  • Versjon 2.2.2 ble utgitt 20.mars 2011
   • Nytt hjelpesystem (finnordet.chm erstattet fohjelp.exe, og tidl. online-hjelp ble fjernet 1/5-2011)
   • Filen finnordet.exe betydelig redusert, fra 6,39MB til 3,95MB
   • Menypunktet "Gjenopprette standardfiler" flyttet fra Hjelp- til Spill-menyen

  • Versjon 2.1.1 ble utgitt 13.mars 2011
   • Nye ikoner i programmet
   • Nye dialoger for gjetting, spillere og om programmet
   • Fjernet mulighet for svart bakgrunn
   • Fjernet dialog før nytt ord
   • Spillfilen endret navn fra finnordet2.exe til finnordet.exe
   • Oppdatert hjelpefil (endret fra fohjelp2.exe til fohjelp.exe)
   • Inkludert databasen "Norsk til Engelsk (B).ord"

  • Versjon 2.0.7 ble utgitt 22.februar 2011
   • Rettet feil med blank database/genibilde ved enkelte anledninger
   • Nytt, høyoppløselig programikon

  • Versjon 2.0.6 ble utgitt 24.juli 2010
   • Rettet feil med blankt bilde ved enkelte anledninger

  • Versjon 2.0.5 ble utgitt 06.april 2010
   • Rettet skrivefeil i noen ord-filer
   • Rettet skrivefeil i og trimmet script
   • Lagt til ikoner til lisenstyper

  • Versjon 2.0.4 ble utgitt 21.mars 2010
   • Spillets posisjon på skjermen lagres

  • Versjon 2.0.3 ble utgitt 20.mars 2010
   • Oppdatert hjelpefilen (fjernet utskrift fra internettsider)

  • Versjon 2.0.2 ble utgitt 19.mars 2010
   • Unngå uforvarende endring av registreringsinfo (må åpne for oppdatering)
   • Små justeringer og oppdatert hjelpefilen
   • Spillfilen endret navn fra finnordet.exe til finnordet2.exe
   • Hjelpefilen endret navn fra finnordet2.foh til fohjelp2.exe

  • Versjon 2.0.1 ble utgitt 15.mars 2010
   • Total gjennomgang og nødvendig ombygging av skript
   • Kompatibel med Microsoft Vista og Windows7
   • Menyknappen erstattet av vanlige Windows-menyer med hurtigtaster for ofte brukte funksjoner
   • Ordbehandleren kan maksimeres
   • Nytt ordfil-format med mulighet til å vise eget bilde til hver database eller hvert ord for å illustrere spørsmålet
   • Tilfeldig valgte ord fra en database vil ikke dukke opp igjen om du ikke vil spille om igjen
   • Standardfilene kan gjenopprettes
   • Egenutviklet hjelpefil


  Første versjon er bare kompatibel med Windows XP og eldre Windowsversjoner:
  • Versjon 1.4.6 ble utgitt 13.januar 2005
   • Rettet en feil med "Lagre som..."-knappen i Ordbehandleren, slik at det ikke opprettes en blank linje i ordfilen.
   • Oppdatert installasjonsprogrammet, som heretter foreslår å installere spillet i samme mappe hvis du oppgraderer fra en tidligere versjon.

  • Versjon 1.4.5 ble utgitt 21.desember 2004
   • Startometeret erstattet av Cool Progress Bar.
   • Endret informasjon om moms på priser, som 1/1-2005 øker fra 24% til 25%.
   • Små justeringer og oppdatert hjelpefilen.

  • Versjon 1.4.4 ble utgitt 14.november 2004
   • Rettet en feil med knappen ny database, som (siden versjon 1.4.0) dessverre opprettet en blank database
   • 14 dagers evalueringsperiode
   • Versjonsnr hoppet fra 1.4.0 til 1.4.4 for å holde samme versjonsnummerering som den engelske utgaven

  • Spell-IT (versjon 1.4.0e) ble utgitt 25.oktober 2004
   • Spillet er nå også tilgjengelig på engelsk

  • Versjon 1.4.0 ble utgitt 22.oktober 2004
   • Mulighet for å redigere Godt sagt-tipsene i spillets egen ordbehandler og til å velge ønsket tipsfil fra databasemenyen
   • Oppdatert hjelpefilen

  • Versjon 1.3.0 ble utgitt 12.oktober 2004
   • Ny gjettedialog og tilhørende dialogredigering
   • Nytt ord velges automatisk hvis du endrer bakgrunn midt i et spill. Tidligere mistet man da informasjon om antall feil
   • Deaktivert passord blankes ut slik at det ikke henger igjen neste gang passordbeskyttelsen aktiveres (introdusert i versjon 1.2.2 den 22.september)
   • Andre små justeringer og forbedringer
   • Oppdatert hjelpefilen

  • Versjon 1.2.0 ble utgitt 12.mai 2004
   • Forbedret dialogredigering
   • Visuelt "startometer" (allerede introdusert i versjon 1.1.1 den 9.mai)
   • Oppdatert hjelpefilen

  • Versjon 1.1.0 ble utgitt 25.april 2004
   • Mulighet for å vise en gradvis bakgrunn fra blått til svart fra Mediamenyen
   • Oppdatert hjelpefilen

  • Versjon 1.0.1 ble utgitt 21.april 2004
   • Rettet en mangel i programmet: Selv om du nå utelukkende bruker talltastene på tastaturet ovenfor bokstavene, får du opp et nytt løsningsord automatisk når du ikke har igjen flere forsøk på det første ordet. Tidligere måtte du taste F2 for å få fram et nytt løsningsord i disse tilfellene
   • Rettet feil og mangler i hjelpefilen

  • Versjon 1.0.0 ble utgitt 17.april 2004 med følgende funksjoner:
   • Mulighet for å finne løsningsordet ved å velge ett og ett tegn (bokstav eller tall) eller ved å gjette på hele løsningen
   • Mulighet for å finne et nytt løsningsord hvis det automatisk valgte er for vanskelig eller hvis det tilfeldigvis er valgt før
   • Mulighet for å tildele hint eller spørsmål til løsningsordet
   • Mulighet for å passordbeskytte databasemenyen og knappene på spillermenyen
   • Mulighet for å velge bildet som vises hvis feil tegn blir valgt, og å velge i hvilken retning dette skal vises
   • Mulighet for å høre lyder og velge hvilke lyder som skal knyttes til hvilke hendelser i spillet
   • Mulighet for å opprette, endre, slette og nullstille spillere
   • Spillere sorteres etter poengsum i poengtavlen, og gjeldende spillers navn og poengsum vises nederst i skjermbildet
   • Dagens tips, hentet fra hjelpefilen eller fra gode sitater, kan vises ved hver oppstart av spillet eller hentes fram fra hjelpemenyen
   • Lett forståelig og rikt illustrert hjelpefil
   • Mulighet for å registrere seg som lisenseier til spillet gjennom dialogbokser i spillet eller fra våre internettsider


  Copyright e-forlaget™ © 1980-2024