FINN ORDET fra e-forlaget™ er et spill for barn i alle aldre! Det kan like gjerne spilles på barne­værelset som på alders­hjemmet. Fordi det har gode læringskvaliteter, vil vi også anbefale at det spilles i klasserommet på skolen.

Bare brukernes fantasi setter grensene for hva spillet kan benyttes til... Det gjelder å finne fram til riktig ord eller uttrykk før det er for sent, og det følger med noen ordsamlinger (databaser) du kan bruke. Spillerne selv, eller en lærer, kan imidlertid enkelt lage sine egne ord-filer med spørsmål og svar, og spillet er derfor velegnet til bruk i mange skolefag, faktisk også til enkle regnestykker der svaret kan uttrykkes i heltall eller ukjente (bokstaver).

Ved å tilpasse bildene og dialogtekstene som vises, kan spillet brukes i en bestemt hensikt eller i en spesiell situasjon.

Spillet legger opp til å teste og utvikle egne kunnskaper, men inneholder en poengtavle og kan gjerne spilles i sosiale sammenhenger og som konkurranse eller quiz mellom deltakere. Lagspill er også mulig ved å kalle spillerne for lagets navn (Klasse 5A, Klasse 5B osv.)

Betalende kunder kan vise eller skjule sitt emblem fra Hjelpemenyen (les mer om den hemmelige kommandoen "lisens3" under Alternativer/Avansert nedenfor).

Fra våre internettsider på http://www.e-forlaget.no kan du laste ned programfilen finnordet.exe. Denne spillfilen må lagres på harddisk, for den pakker ut filer som er nødvendige for å spille FINN ORDET, herunder noen medfølgende ord­samlinger, bilder og lyder. Du kan fjerne spillet fra din PC ved å slette hele mappen i Windows Utforsker som FINN ORDET ble installert i, inklusive undermappene Data og Flagg.

Start FINN ORDET ved å dobbeltklikke på filen finnordet.exe i Windows Utforskeren og følg eventuelle instruksjoner på skjermen. Drevne PC-brukere kan også assosiere filer som ender på ".ord" med programfilen finnordet.exe, slik at spillet kan startes ved å dobbeltklikke på enhver ord-fil på din PC, se nedenfor.

Du avslutter FINN ORDET ved å klikke på X oppe i høyre hjørne eller klikke på Statusfeltet nede til venstre i program­vinduet.

Hver gang du har åpnet en meny, må du klikke på knappen "Lukk menyen (xxx)" oppe til høyre for å kunne spille videre.
Spillet FINN ORDET er basert på den velkjente Hangman-idéen. Det gjelder å finne det riktige ordet/uttrykket/tallet. Spillet starter med et tilfeldig valgt ord fra den gjeldende ordsamlingen, der antall bokstaver (eller tall) vises understreket.

Du kan velge bokstav eller tall med tastene på tastaturet eller ved å klikke på ønsket bokstav eller tall. Hvis tegnet finnes i løsningsordet, vil det plassere seg på riktig sted. Hvis et valgt ord er for vanskelig, kan du klikke på knappen "Nytt ord" eller taste F2. Du kan også gjette på hele løsningsordet ved å klikke på knappen "Gjette ordet" eller taste F3. Da lønner det seg å være nøyaktig, for skrivefeil her kan være irriterende...

Straks et løsningsord er funnet eller gjettet galt 6 ganger, tildeles spilleren poeng, og du får tre valg; enten å spille et nytt ord, velge en annen samling å hente ord fra, eller avslutte. Dersom hele ord­samlingen er ferdigspilt, kan du spille den på nytt. Hvis spillet er beskyttet med passord, får du ikke velge å spille en annen ordsamling.

Antall forsøk er for så vidt ubegrenset, men du får altså bare gjøre 6 feil. For hver bokstav du velger som ikke er med i løsningsordet, vises en sjettedel av bildet - bit for bit. Etter 6 feilvalg vises hele bildet, og du har tapt denne omgangen. Du har også tapt (og får null poeng) dersom du gjetter feil løsningsord.

Du får poeng etter hvor mange bildebiter som fortsatt er skjult når løsningsordet er funnet. Klarer du å løse oppgaven tre ganger uten en eneste feil, får du i tillegg 10 bonuspoeng for feilfriheten, og du kan kanskje sammenlikne deg med et visst geni?

Poengtavlen kan du se fra menyen Spillere eller ved å klikke på spillerfeltet nederst. Hvis du vil begynne å telle på nytt, kan gjeldende spillers poengsum nullstilles fra menyen Spillere.

Poengtabellen:
0 feil = 6 poengSupert! + Tre ganger null feil gir i tillegg ti bonuspoeng. Jippi!
1 feil = 5 poengKjempebra!
2 feil = 4 poengFlott!
3 feil = 3 poengBra!
4 feil = 2 poengNokså bra!
5 feil = 1 poengPrøv igjen!
6 feil = 0 poengIkke gi opp! Trøst deg i alle fall med at du ikke går i minus...

Her er spillet i gang. Gjeldende ord­samling heter Australia, og oppgaven (som vises som et ledende hint) er å finne navnet på hovedstaden. Løsningsordet er CANBERRA og de korrekte bokstavene A og E er valgt og plassert på riktig sted i løsningsordet. Men også feil bokstav M er valgt, slik at en bit av bildet vises.

I statusfeltet nede til venstre vises informasjon om innlasting av nye ord, om spillet er klart, og om du må lukke en meny for å fortsette. Klikker du i feltet (ovenfor blå tekst), kan du avslutte spillet.

I spillerfeltet nederst i midten vises gjeldende spillers navn. Klikker du på spillerfeltet, åpnes menyen Spillere hvor du også kan se poengtavlen og velge en annen spiller.

I poengfeltet nede til høyre vises gjeldende spillers poengsum. I parentes vises antall feilfrie løsninger spilleren har klart siden forrige fulltreffer (null feil tre ganger). Når spilleren har klart 3 feilfrie løsninger, får han eller hun 10 bonus­poeng og et genis anerkjennelse. Klikker du i poengfeltet, åpnes denne hjelpesiden.

Denne hjelpesiden åpnes også fra hjelpemenyen.
Fra menyen Spillere kan du opprette ny spiller, endre gjeldende spillers navn, slette gjeldende spiller eller nullstille gjeldende spillers poengsum. Disse meny­knappene er ikke tilgjengelige når passordbeskyttelsen er aktiv.

Du kan velge spiller fra poengtavlen ved å klikke på ønsket rad i denne tabellen, som er sortert etter poengsum. Gjeldende spiller er merket med sort trekant. Dersom passordbeskyttelsen er aktiv og det ikke er gjort unntak for at spiller kan endres, vil gjeldende spiller forbli aktiv selv om det her velges en annen spiller, helt til passordbeskyttelsen oppheves. Feilfri-kolonnen teller opp til 3 for å beære spilleren som geni.

Når spillet startes første gang, blir den første spilleren kalt "Spiller1" hvis du ikke angir et annet navn. Denne kan du endre navn på eller slette, og i stedet opprette de spillernavnene du ønsker. For at hele navnet skal være synlig i spillerfeltet, bør det ikke bestå av mer enn ca 35-40 tegn, inkl. eventuelle mellomrom.

Når en spiller først er slettet, er det ikke mulig å gjenopprette spilleren og tilknyttet poengsum. Men du kan selvfølgelig opp­rette ham på nytt, med nullstilt poeng­sum. Dersom du har slettet alle spillerne på listen, må du opprette en ny spiller før du kan fortsette å spille. (Alternativt kan du endre gjeldende spillernavn fra blank og nullstille poengsum fra blank til null.)
Fra Media-menyen kan du bestemme hvilke bilder og lyder som skal brukes i spillet. Media-menyen er ikke tilgjengelig så lenge passordbeskyttelse er aktivert.

Bilder:
Hvilket bilde som skal vises i seks deler når gal bokstav eller tall velges, kan bestemmes på tre nivåer i spillet:
 1. Fra Media-menyens knapp "Velg bilde..." kan du velge et bilde som gjelder for alle ord og ordsamlinger.
 2. Du kan velge et felles bilde i en ordsamling, slik at det heller er dette bildet som vises hver gang denne ordsamlingen spilles.
 3. Du kan velge et eget bilde for enkeltord i en ordsamling, slik at dette bildet vises hvis nettopp dette ordet skal finnes.
Du kan bestemme hvordan valgt bildet skal vises, det vil si i hvilken rekkefølge eller retning. Knappen "Bilderekkefølge..." utvider Media-menyen og viser bildet inndelt i feltene A - F. Du kan bestemme rekkefølge-nummeret til hvert felt. Hvis du velger samme nummer til to eller flere felt, får du valget mellom å prøve igjen eller bruke standardoppsettet (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6).

I utgangspunktet vises Albert Einstein som spillets geni, men du kan velge hvilket bilde som skal vises hver gang en spiller har klart tre løsningsord uten feil. Best resultat får du hvis genibildet måler maksimalt 148x175 pixler (bredde x høyde) og du bruker samme blå-til-svart bakgrunn som den medfølgende bildefilen geni.png.

Lyder:
Media-menyen gir deg tilgang til å slå av eller på alle eller enkelte lyder i spillet, og du kan bestemme hvilke lydklipp (i filformatet *.wav) som skal avspilles til hendelsene i spillet. Du kan også forhåndslytte til de valgte lydfilene.
Fra Ordsamlinger-menyen kan du velge hvilken ordsamling (database) som skal spilles. Du kan også opprette en ny eller endre en eksisterende ordsamling, og slette valgt(e) ordsamling(er). Du kan også bestemme om spillet skal vise hint/spørsmål hvis disse er tilgjengelige. Ordsamlinger-menyen er ikke tilgjengelig så lenge passordbeskyttelse er aktivert.

Hvis du vil opprette en ny ordsamling, må du oppgi et unikt navn på den nye data­basen (ord-filen), og du får anledning til å angi hvem som eier opphavsretten til ordsamlingen (f.eks. ditt eget navn?). Både "Ny ordsamling" og "Endre ord­samling" åpner for redigering av gjeldende ordfil, som er beskrevet nærmere nedenfor.

Hvis du angrer sletting av en ordsamling, kan den hentes opp igjen fra Papirkurven i Windows.
Ord-filene er rene tekstfiler. Hver linje inneholder ett løsningsord og kan settes opp i 3 forskjellige nivåer, enkel, middels og avansert. I versjon 3 av FINN ORDET kan du skrive inn løsningsord, hint og eventuelt hente inn bildefil til løsnings­ordet i feltene nedenfor innholdslisten. Du behøver ikke selv å passe på skilletegnene (€ og ;).

Klikk på en linje i innholdslisten for å endre noen av feltene på denne linjen. Du kan velge mellom å endre eksisterende linje, opprette en ny linje eller slette den markerte linjen. Hvert ord kan altså vise hvert sitt bilde, slik den medfølgende ordfilen Lilleputtland.ord er et eksempel på. Da kan også bildet (av landets flagg) være et hint.


Løsningsordet kan bestå av ett ord (f.eks. FLESKEPØLSE = 11 tegn) eller av flere ord (f.eks. TAUSHET ER GULL = 15 tegn inkl mellomrom). Løsningsordet kan maksi­malt være 25 tegn (bokstaver, tall eller mellomrom), og hintet/spørsmålet kan bestå av maksimalt 60 tegn for å få plass i spillets skjermbilde.

Den som lager ordsamlingen, f.eks. en lærer, kan med spørsmål/hint bestemme fokus og vanskelighetsgrad. Uten hint får spillet mer karakter av en gjette­konkurranse enn et ferdighetsspill. Det er ikke nødvendig å ha hint eller spørsmål til alle løsningsordene i samme ordsamling, selv om det er å anbefale.

En enkel ordsamling består av en liste med bare løsningsord:
HUND
KATT
GRIS
SAU
HEST

En middels ordsamling inneholder også et tilhørende spørsmål eller hint til hvert eller noen løsningsord:
HUND€Menneskets beste venn
KATT€Maler når den koser seg
GRIS€Dyret som grynter
SAU€Et ålreit dyr
HEST

En avansert ordsamling inneholder i tillegg en tilhørende bildefil til hvert eller noen løsningsord:
HUND€Menneskets beste venn;{DataDir}hund.png
KATT€Maler når den koser seg;{DataDir}katt.png
GRIS€Dyret som grynter;{DataDir}grisetryne.png
SAU€Et ålreit dyr;{DataDir}sau.png
HEST;{DataDir}hest.png

Dersom bildefilen er lagret i FINN ORDETs Data-mappe, erstattes filbanen med forkortelsen {DataDir}.
Fra Alternativer-menyen kan du beskytte spillet med passord, endre noen av dia­logtekstene, gjenopprette medfølgende datafiler eller foreta noen avanserte handlinger.

Passordbeskyttelse:
FINN ORDETs passordbeskyttelse er ikke ment som et ubrytelig skjold, men som en umiddelbar beskyttelse mot uønskede endringer mens spillet er i bruk. Dette vil ofte være tilfellet for en lærer som gir elevene oppgaver å løse. Passord­beskyttelsen er i utgangspunktet slått av. For å aktivere passordbeskyttelsen, oppretter du et passord som du må huske. Du kan også bestemme om det likevel skal være mulig å endre spiller i et passordbeskyttet spill. Det er ikke mulig å fjerne passordet igjen (og dermed deaktivere passordbeskyttelsen) uten å oppgi det korrekte passordet.

I tillegg til å hindre direkte adgang til menyene Media og Ordsamlinger, slik at ikke bilder, lyder eller gjeldende ordsam­ling kan endres, sperrer også passord­beskyttelsen knappene i Spillere-menyen og i Alternativer-menyen (unntatt "Fjerne passord..."). Dersom passordbeskyttelsen deaktiveres, blir gjeldende passord slettet.

Dialogtekster:
Velger du å endre dialogtekstene i spillet, kan du gjøre det mer personlig eller tilpasse det til en bestemt hensikt eller situasjon. Maksimalt antall tegn pr felt vises nederst. "Endre dialog"-knappen er ikke tilgjengelig så lenge passord­beskyttelse er aktivert.

Gjenopprette datafiler:
Dersom medfølgende ordsamlinger, bilder eller lydfiler blir ødelagt eller slettet ved et uhell, eller hvis du ønsker å bruke standard dialogtekster igjen, haker du av for hvilke datafiler du ønsker å gjen­opprette og klikker på knappen "Gjen­opprett...". Vær oppmerksom på at eventuelle endringer som er gjort i disse filene, vil bli overskrevet og gå tapt. Når du gjenoppretter datafilene, tildeles hendelsene i spillet (ordsamling, bilde og lyder) til det opprinnelige oppsettet. Gjenopprett-knappen er ikke tilgjengelig så lenge passordbeskyttelse er aktivert.

Avansert:
Fra knappen "Avansert..." åpner du spillets kommandosentral, der du kan skrive inn gyldige kommandoer for avansert redigering av spillet. Her er de vanligste (de tre første kan benyttes til feilsøking eller feilretting, men bruk disse med ekstrem varsomhet):
 • ordfil
  = Åpner gjeldende ordsamling i tekst­programmet Notisblokk (Notepad) i Microsoft Windows. Vær pinlig nøyaktig med skilletegn € mellom løsningord og hint og semikolon (;) mellom hint og eventuell bildefilbane på hver linje. Semikolon er også skilletegn i første linje, som inneholder informasjon om opphavsrett til ordsamlingen og filbanen til samlingens felles bilde.
 • listbox
  = Viser gjenværende ord i gjeldende ordsamling, som kan være nyttig for å se om den inneholder feil eller kjøres riktig.
 • ini
  = Åpner den medfølgende datafilen fo3ini.dat for redigering av blant annet filbaner. NB! Dersom denne filen endres feil, vil ikke spillet virke riktig eller i det hele tatt! I verste fall kan du slette filen fo3ini.dat, så vil filen opprettes på nytt neste gang du starter spillet.
 • lisens3
  = Betalende kunder kan legge inn sin registreringskode, som viser et ærefullt emblem i spillet. Registreringskode får du fra e-forlaget etter at en donasjon er gjort.
Avansert-knappen er ikke tilgjengelig så lenge passordbeskyttelse er aktivert.

Å assosiere en fil med et program betyr at du kan starte programmet ved å dobbelt­klikke på en fil med en bestemt endelse i filnavnet.

FINN ORDETs databaser ender på ".ord" og kalles derfor ord-filer. Disse filene inneholder nødvendige data for å kunne åpne spillet, men du må først "fortelle" Windows at FINN ORDET skal starte når du dobbeltklikker på en ord-fil. Dette gjør du slik (i Windows 10):

1) Åpne Windows Utforsker og høyreklikk på en ord-fil. I menyen som vises, velg "Åpne i".

   

Foreløpig kan ingen programmer åpne ord-filene. (Dersom ord-filer mot formodning allerede åpnes av et annet program, kan du overstyre dette ved å fortsette denne bruksanvisningen, eller du kan avslutte her hvis du ønsker å beholde gjeldende program, men da må våre ord-filer alltid åpnes gjennom spillet og ikke via Utforskeren).

   

2) Klikk på linken "Flere apper" for å vise en liste over installerte programmer.

3) Hak av foran "Bruk alltid denne appen for å åpne .ord-filer".

   

4) Hvis du ikke finner FINN ORDET-programmet her, klikker du på linken ""Søk etter en annen app på denne PCen".

5) Bla deg til mappen der du lagret FINN ORDETs programfil "finnordet.exe".

   

6) Dobbeltklikk på programfilen. Eventuelt kan du enkeltklikke på filen slik at "finn­ordet.exe" vises i Filnavn-feltet nedenfor og deretter klikke på Åpne-knappen.

Nå skal filen åpnes i FINN ORDET, og hver gang du heretter dobbeltklikker på en ord-fil, vil du starte FINN ORDET og spille den valgte ordsamlingen. Slik blir ord-filene assosiert med FINN ORDETs programfil (finnordet.exe).

   

Dette ser du også tydelig ved at ikonet foran filene er endret til FINN ORDETs ikon:

   

Voila!


Copyright e-forlaget™ © 1980-2024