Tankeboksen

(versjon 2.5 | 2,35 MB)


Tankeboksen er en idétank for kreative mennesker. Hastige tanker kan jo bli til noe større etter hvert. Nå kan du skrive ned og dermed huske alle gode idéer du får samtidig med eller innimellom andre oppgaver du gjør på PCen. Endelig kan du kaste notatblokken eller de gule Postit-lappene ved datamaskinen. Eller du kan begynne på din livs roman uten å frykte tapte idéer. Tankeboksen hjelper deg å kategorisere idéene dine for god ordens og lettvint gjenfinnings skyld.

Tankeboksen består bare av én enkelt programfil, som etter nedlasting kan lagres i ønsket mappe på harddisken din. Programmet behøver ikke å installeres, og det startes ved å dobbeltklikke på programfilen tankeboks.exe.

Sidene er laget i Microsoft Notisblokk av e-forlaget™ (takk til NeoSoft) — Disclaimer