minneKalkulator

(versjon 2.0.1 | 921 kB)


minneKalkulator er en Windows-kalkulator med alle basisfunksjoner. I tillegg har kalkulatoren utvidet internminne, slik at du kan lagre opptil 5 formler med MS-knappen. Senere kan du hente fram en hvilken som helst av disse formlene fra MR-knappen eller fjerne ønsket formel med MC-knappen. Hvis du trenger å mellomlagre enda flere formler eller resultater, må du først fjerne en formel fra internminnet med MC.

I tillegg til de fire vanlige regneartene (addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon) har minneKalkulator også enkel mulighet til å legge inn pi og 2pi, og du kan regne med sinus, cosinus og arcustangens, og med absolutt verdi for å fjerne minustegn. Du kan runde av eller runde ned og regne kvadrat og kvadratrot av tall. Du kan også sette antall desimaler du ønsker i svar/resultat og i pi. Ved å høyreklikke på funksjonstastene, kan du legge inn funksjonen direkte i formelen, og ved å høyreklikke på en parentes-knapp, omsluttes formelen i parenteser.

minneKalkulator består bare av én enkelt programfil, som etter nedlasting kan lagres i ønsket mappe på harddisken din. Programmet behøver ikke å installeres, men startes ved å dobbeltklikke på programfilen minneKalkulator.exe. Versjon 2 har dobbel størrelse og bedre hjelpefil.

Sidene er laget i Microsoft Notisblokk av e-forlaget™ (takk til NeoSoft) — Disclaimer