Kontakt:

Odd L Nordhagen (red.)

tlf/sms: (+47) 48137960

Jeg er interessert i fakta og historier om eller bilder av oss, og slår gjerne av en prat...

Pr juli 2015 har Anna og Sigvart 77 direkte etterkommere (skrevet i store bokstaver), fordelt på hver familiegren slik:
  • Arnolda: 16
  • Olaug: 16
  • Astrid: 16
  • Sara: 6
  • Ingrid: 13
  • Ella: 10

Til glede for de som liker å forholde seg til statistiske fakta og sammenlikninger, har jeg lagt ut et par diagrammer, det ene over antall fødsler og dødsfall fordelt pr måned, og det andre viser kjønnsfordelingen pr fødselsmåned.

Ser vi på antall fødsler kontra antall dødsfall pr måned, utkrystalliserer det seg noen hyggelige måneder og noen mindre hyggelige. Suverent beste forholdstall mellom fødte og døde, har februar og september uten dødsfall og med henholdsvis 17 og 14 fødsler. Heller ikke juli har foreløpig noen dødsfall i slekten og må derfor definitivt tilhøre de hyggeligere månedene for oss. Juni og august når også nesten til topps med henholdsvis 12 og 13 fødsler og bare ett dødsfall hver.

Hittil har vi registrert fødselsdato på 125 etterkommere, inngifte, samboende og barn – 61 gutter og 64 jenter. Januar og november er typiske jentemåneder, mens februar og oktober er typiske guttemåneder. Øvrige måneder er mer eller mindre jevne mellom kjønnene.

Sengekosen synes å være fordelt ut over alle årets måneder og årstider, selv om den kan være mest laber i juli og august og mest iøyenfallende i mai, september og desember.

Jeg utroper dermed SEPTEMBER som slektens aller beste måned!