ODD: Tåke2 (1987)

ODD i Ricochet


Jarli presenterte bare ODDs musikk i sitt radioprogram Ricochet som ble sendt i Bergen Nærradio den 30.november 1985. Tåkefyrsten ble i programmet kalt Middelalder II, som var det opprinnelige navnet på denne musikkreisen. I tillegg spilles Pappas polka (fra Lydroser) som introduksjon, og programmet avsluttes med den lange lydseilasen Hydrosfære, samt et kort telefonintervju med ODD.

1 2 3 4 5 6 7