e-forlagets ebøkerAlle e-forlagets ebøker utgis som gratis "freeware", men er opphavsrettslig beskyttet. Våre publikasjoner er elektroniske PC-programmer. Vi utgir ingen papirutgivelser eller ordinære bøker. Fordi våre utgivelser er gratis, gis ikke honorar. På disse vilkår er vi åpne for å ta imot manuskripter og også lage elektroniske utgaver av "normale" bokutgivelser på andre forlag.

Sidene er laget i Microsoft Notisblokk av e-forlaget™ (takk til NeoSoft) — Disclaimer